Změna počtu osob
Jméno
Příjmení  
Ulice  
Číslo popisné  
Město
Telefon  
E-mail
Při nahlášení změny počtu osob je potřeba vyplnit původní a nový počet osob. V kolonce Změna ke dni je nutné v kalendáři vybrat den, ke kterému se změna počtu osob vztahuje.
Původní počet osob  
Nový počet osob  
Změna ke dni
Další
OSBD Liberec